R13641 Beutelmeise im Flug am Nest, European Penduline Tit flying at nest - Christoph Robiller

R13641 Beutelmeise im Flug am Nest, European Penduline Tit flying at nest

Album: Vögel

Schlagworte: Beutelmeisen, Birds, Brut, Deutschland, European Penduline Tit, Germany, Nest, Nistmaterial, Remiz pendulinus, Remizidae, Robiller, Thuringia, Thüringen, Vögel, Beutelmeise

Foto: Christoph Robiller